STRONA W BUDOWIE

Pracownicy

Zespoły badawcze

Zespół badawczy Biotechnologii i Biogospodarki

m.sulek@uksw.edu.pl

m.wszelaka-rylik@uksw.edu.pl

a.dlugonski@uksw.edu.pl

m.kisiel@uksw.edu.pl

b.macherzynski@uksw.edu.pl

a.poniatowska@uksw.edu.pl

d.wojewodka@uksw.edu.pl

Zespół badawczy Ekonomii i Zarządzania Środowiskiem

d.panasiuk@uksw.edu.pl

Zespół badawczy Technologii Energetycznych

p.jelec@uksw.edu.pl

k.kurowski@uksw.edu.pl

Technik laboratoryjny

mgr

@uksw.edu.pl