dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik, prof. ucz.

Wykształcenie

mgr

1955, chemia, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii – „Calorimetric interaction investigation in systems containing cholesterol and triglycerol in carbon tetrachloride”

Pełnione funkcje na UKSW

Prodziekan ds. Kształcenia

Sylwetka naukowa

Projekty naukowe

  • 2001 – 2004 – KBN 7 T09A 106 21 „Kalorymetryczne badania oddziaływań białek z elektrolitami”, ICHF PAN – wykonawca

  • 2003 – 2005 – Projekt 5. Programu Ramowego UE (G1MA-CT-2002-04059) pt.: „Thermodynamic Laboratory for Environmental Purposes – TALES (Centre of Excellence)”, IChF PAN – wykonawca.

  • 2003 – 2006 – KBN 4 T09A 068 25 „Inżynieria kompleksów supramolekularnych tworzonych przez makrocykliczne receptory z substratami o znaczeniu biologicznym”, IChF PAN – wykonawca.

  • 2007 – 2010 – Projekt specjalny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1206/GDR/2007/03) pt.: „Nanoinżynieria enzymatyczna selektywnie przepuszczalnych membran”, IChF PAN – wykonawca.

  • 2010 – 2014 – Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG.01.01.02-14-102/09)  pt. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”, IChF PAN – wykonawca.

  • 2014 – 2016 – Projekt badawczy realizowany przez WKG Sp. z o.o., Sp. k., Program INNOTECH, Konkurs 3, ścieżka programowa Hi-Tech pt.: „Badania nad optymalizacją technologii wytwarzania ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia oraz testy surowca w skali laboratoryjnej” – lata 2014 – 2016, Opracowanie koncepcji technologicznej produkcji ultraczystego nanometrycznego węglanu wapnia (NPCC), UKSW – wykonawca.

  • 2016 – 2017 oraz 2017 – 2018 – Projekty w ramach dotacji statutowej: „Tworzenie inteligentnych leków osadzanych na stałym nośniku”, UKSW – kierownik projektu..

  • 2019 – Projekt w ramach dotacji statutowej:” Opracowanie metodyki badawczej identyfikacji mikroplastików w próbkach środowiskowych, UKSW-kierownik projektu..

Wybrane publikacje

B. Macherzyńskia,, M. Włodarczyk-Makuła, D. Andrzejewska-Górecka, M. Wszelaka-Rylik. Determination of toxic PAH concentrations for fermentation and evaluation of supernatants and sewage sludge toxicity using TEF indicators, Desalination and Water Treatment, 268, 182-193, 2022.

Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Wszelaka-Rylik M., Bioleaching of cadmium(Cd) and zinc(Zn) from the contaminated soil using bacteria from wastewater sludge, Desalination and Water Treatment, 232, 372-379, 2021 

Macherzyński D., Wszelaka-Rylik M., Włodarczyk-Makuła M., Andrzejewska-Górecka D., Removal of chemotherapeutic agents in an integrated process of coagulation and sorption, Desalination and Water Treatment, 232, 256-263, 2021 

Macherzyński, M. Włodarczyk-Makuła, M. Wszelaka-Rylik, D. Wojewódka Evaluation of the possibility of PAH degradation by a consortium of fermentation bacteria, Desalination and Water Treatment, DOI: 10.5004/dwt.2020.25627, 186 (2020) 325–333, MaySzaruga, M. Fuz. M. 

Wszelaka‑Rylik,  P. Gierycz, Thermodynamics of antibiotics: natural cyclodextrin inclusion complex formation and covering of nano-metric calcite with these substances, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, (2020) DOI: 10.1007/s10973-020-10048-8H. Konieczny, M. 

Wszelaka-Rylik, B. Macherzyński, Archives of Environmental Protection ,45 (2019) 4  20-29 ,  DOI:10.24425/aep.2019.130238.Andrzejewska-

Górecka, A. Poniatowska, B. Macherzyński, D. Wojewódka, M. Wszelaka-Rylik, Comparison of the effectiveness of biological and chemical leaching of copper (Cu), nickel (Ni) and Zinc (Zn) from circuit boards, Journal of  Ecological Engineering, 2019 20(9) 62-69.

Wszelaka-Rylik, Thermodynamics of β-cyclodextrin–ephedrine inclusion complex formation and covering of nanometric calcite with these substances. Journal of Thermal Analysis, 127 (2017) 1825-1834.

Ceborska, M. Zimnicka, M, Wszelaka-Rylik, A. Troć, Characterization of folic acid/native cyclodextrins host-guest complexese in solution. Journal of Molecular Structure, 1109 (2016) 114-118

Gierycz,  S.K. Malanowski,  M. Wszelaka-Rylik, W.T. Kacperski, D. Kowalczyk, R. Świetlik “Wind rose and modeling of the fate of polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in the central Poland.” Environment Protection  Engineering 4 (2016) 1-35.

Ceborska, K. Szwed, M. Asztemborska, M. Wszelaka-Rylik, E. Kicińska, K. Suwińska, Study of β-cyclodextrin inclusion complexes with volatile molecules geraniol and α-terpineol enantiomers in solid state and in solution. Chemical Physics Letters, 641 (2015) 44-50.

Wszelaka-Rylik, P. Gierycz Isothermal titration calorimetry (ITC) study of natural  cyclodextrins inclusion complexes with tropanem alkaloids. Journal of Thermal Analysis, 121 (3) (2015) 1359-1364.

Terekhova, E. Chibunova, R. Kumeev, S. Kruchinin, M .Fedotova, M. Koźbiał, M. Wszelaka-Rylik, P. Gierycz  Specific and nonspecific effects of biologically active inorganic salts on inclusion complex formation of cyclodextrins with aromatic carboxylic acids. Chemical Engineering Science, 122, (2015) 97-103.

Wszelaka-Rylik, K. Piotrowska, P. Gierycz Simulation, aggregation and thermal analysis of nanostructured calcite obtained in a controlled multiphase process. Journal of  Thermal Analysis and  Calorimetry, 119 (2) 2015, 1323-1338.

Wszelaka-Rylik, P. Gierycz Isothermal titration calorimetry (ITC) study of natural cyclodextrins inclusion compelexes with drugs. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 111 (2013) 2029-2035.

Suwińska, B. Leśniewska, M. Wszelaka-Rylik, L. Straver, S Jebors, A. W. Coleman A dodecametric self-assembled calix[4]arene aggregate with two types of cavities. Chemical Communications, 47 (2011) 8766–8768.

Lebedeva, T. Popova, M. Kozbial, M. Wszelaka-Rylik, Y. Gubarev, P. Gierycz Influence of complex formation with tetraantraquinoporphyrazines and tetrasulphophthalocyanine on thermal stability of bovine serum albumin. Journal of Porphyrins and Phthalocyanines,  15(4) (2011) 223-229.

Kędra-Królik, M. Wszelaka-Rylik, P. Gierycz Thermal analysis of nanostructured calcite crystals covered with fatty acids. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 101 (2010) 533-540.

Zielenkiewicz, I.V. Terekhova, M. Wszelaka-Rylik M, R.S. Kumeev, Thermodynamics of inclusion complex formation of hydroxypropylated α- and β-cyklodextrins with aminobenzoic acids in water. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 101 (2010) 15-23.

Sokołowska, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański, W. Bal Spectroscopic and thermodynamic determination of three distinct binding sites for Co(II) ions in Human Serum Albumin. Journal of Inorganic Biochemistry, 103 (2009) 1005.

Szurmak, A. Wyslouch-Cieszynska, M. Wszelaka-Rylik, W. Bal, M.  Dobrzanska, A diadenosine 5 ’,5 ”-P1P4 tetraphosphate (AP4A) hydrolase from Arabidopsis thaliana that is activated preferentially by Mn2+ ions.  Acta Biochimica Polonica 55 (1) ( 2008) 151-160.

Zielenkiewicz, I.V. Terekhova, M. Kozbial, M. Wszelaka-Rylik, R. S. Kumeev Complexation of niflumic acid with native and hydroxypropylated alpha- and beta-cyclodextrins in aqueous solution. Journal of Physical Organic Chemistry 21 (10) (2008) 859-866.

Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz, Thermodynamic investigation of salting effect of ovalbumin in various salts solutions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87 (2007) 85.

Wszelaka-Rylik, A. Witkiewicz-Kucharczyk, W. Bal., Ap4A is not efficient Zn(II) binding agents. A concerted potenciometric, calorimetric and NMR study. Journal of Inorganic Biochemistry, 101 (2007) 758.

Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz, Enthalpy changes of salting processes of hen-egg white lysozyme in various electrolyte solutions. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 83 (2006) 607.

Poznański, M. Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz HEW lysozyme salting by high concentration NaCl solutions followed by titration calorimetry. Biophysical  Chemistry, 113 (2005) 137.

Poznański, M. Wszelaka-Rylik, W. Zielenkiewicz  Concentration dependencies of NaCl salting of lysozyme by calorimetric methods. Thermochimica Acta, 409 (2004) 25.

I.N. Mezhevoi, W. Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, E. V. Parfenyuk, and V.G. Badelin Heats of interactions of D-Maltose and Sacharose with Di- and Tripeptides in Aqueous Solutions. Russian Journal of Physical Chemistry, 78 (2004) 980.

Wszelaka-Rylik  Determination of lysozyme enthalpic pairwise interaction parameters using a titration calorimeter at 288.15, 298.15, 308.15 K. Bulletin of the Polish Academy of Sciences.: Chemistry, 51 (2) (2003) 135.

Kiraga-Motoszko, J. Stepinski, A. Niedzwiecka, J. Jemielity, M. Wszelaka-Rylik, R. Stolarski, W. Zielenkiewicz, E. Darzynkiewicz Interaction between yeast eukaryotic initiation factor eIF4E and analogues of mRNA 5′ -cap differs from that for murine eIF4E. Nucleosides, Nucleotides & Nucleic Acids, 22 (2003) 1711-1714.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik Volumetric Investigations of Solute-Solvent Interactions of Some Alkylated Derivatives of Uracil in Methanol and N,N-dimethylformamide at 25℃. Journal of Molecular Liquids 95 (2002) 285.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik  Volumetric Investigations of Solute-Solvent Interactions of Cytosine and Their Methyl-, Methoxy-, And Hydroxy- Derivatives in Methanol and N,N-Dimethylformamide at 25°C. Thermochimica Acta, 394 (2002) 45.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański Thermodynamic investigations of cytosine and their methyl, methoxy and hydroxy derivatives. Enthalpies of solvation in methanol and N,N-dimethylformamide, Journal of Molecular Liquids, 92 (2001) 185.

Zielenkiewicz, G.L.Perlovich, M. Wszelaka-Rylik The vapour pressure and the enthalpy of sublimation determination by inert gas flow method, Journal of Thermal Analysis 57 (1999) 225.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznański, W. Zielenkiewicz Thermochemistry  of aqueous solutions of alkylated nucleic acid bases.X. Enthalpies of hydration of cytosine and some methylated ,hydroxy- and methoxy- derivatives of cytosine. Journal of Solution Chemistry 27 (1998) 235.

Zielenkiewicz, O. Pietraszkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, M. Pietraszkiewicz, G. Roux-Desgranges, A.H. Roux, and J-P. E. Grolier Molecular Interactions of Macrocycles with Dipeptides in Aqueous Solutions. Partial Molar Volumes and Heat Capacities of Transfer of  a Chiral 18-Crown-6 and of a Calix[4]resorcinarene Derivative from Water to Aqueous Dipeptide Solutions at 25℃. Journal of Solution Chemistry 27(1998) 121.

Zielenkiewicz, M. Wszelaka-Rylik, J. Poznanski, W. Zielenkiewicz Thermochemistry of aqueous solutions of 6,6,9-trimethyladenine and 6,6-dimethyladenine at 25℃, 35℃, 45℃. Journal of Solution Chemistry 26 (1997) 551