WIĘCEJ NIŻ NAUKA

Zakres prowadzonych przez nas badań naukowych skoncentrowany jest na ich praktycznym wymiarze i zastosowaniu. Zajmujemy się szeroko rozumianymi analizami środowiska oraz technologiami. Dbamy o to, aby badania i innowacje skupiały się na jednym z największych wyzwań przed jakimi stanął współczesny świat: rekultywacją środowiska oraz zrównoważonym rozwojem poprzez tworzenie technologii minimalizujących ich wpływ na otoczenie. Staramy się poszerzać granice naszej wiedzy i możliwości poprzez wprowadzanie innowacyjnych i pionierskich rozwiązań technologicznych od skali mikro do skali przemysłowej.

Stworzyliśmy także pierwszy na UKSW interdyscyplinarny zespół do prowadzenia prac badawczo-wdrożeniowych w zakresie Biotechnologii środowiska i Biogospodarki.

Prowadzimy badania eksperymentalne, przedwdrożeniowe oraz pliotażowe głównie w zakresie:

 • Gospodarka wodno-ściekowa:

 • Mikrozanieczyszczenia w środowisku – identyfikacja, monitoring, oddziaływanie, eliminacja (farmaceutyki, mikroplastiki, metale ciężkie);

 • Gospodarka odpadami:

 • Innowacyjne technologie unieszkodliwiania i odzysku odpadów niebezpiecznych;

 • Rekultywacja terenów zdegradowanych:

 • Metody biotechnologiczne i fizyczne, odzysk;

 • Odnawialne źródła energii:

 • Technologie, efektywność, energooszczędność, termomodernizacje, emisja ciepła;

 • Chemia środowiska:

 • Analizy, monitoring, technologie.

NAUKA W SŁUŻBIE GOSPODARCE

Nasz oferta współpracy skierowana jest zarówno do przedsiębiorstw, jak i jednostek administracji państwowej. Oferujemy zarówno prace badawczo-wdrożeniowe zamawiane lub realizowane w konsorcjach. Mogą one dotyczyć badań eksperymentalnych, rozwojowych, przedwrożeniowych i pilotażowych w każdej skali. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z Biogospodarką i opracowywaniu nowych lub optymalizacji starych technologii. Jedynym warunkiem musi być ich praktyczny wymiar i zastosowanie a nie wyłącznie publikacje naukowe. Dlatego też w naszej pracy opieramy się na realnym bilansie ekonomicznym proponowanych przez nas rozwiązań. Realizujemy również prace studialne (m.in. raporty oddziaływania na środowisko, ekspertyzy środowiskowe i techniczno-ekonomiczne, przeglądy środowiskowe).

Współpracujemy także ze spółką celową Tech-Inno-Med UKSW Sp. z o.o. we wspieraniu procesów komercjalizacji własnej i wspólnej.

Nasze doświadczenie wynika z wieloletniej współpracy z sektorem przemysłowym i biznesowym w kraju i na świecie. Współpracowaliśmy m.in. z:

 • PKN Orlen S.A., Polska

 • PCC Rokita S.A., Polska

 • Dwory S.A., Polska

 • Danone Sp. z o.o., Polska

 • Societe Generale S.A., Polska

 • Danfoss Sp. z o.o., Polska

 • Statoil (Circle K) Polska

 • Polcolorit S.A., Polska

 • Impexmetal S.A., Polska

 • PGNiG S.A., Polska

 • JSW S.A., Polska

 • Wastech Recycling Sp. z o.o., Polska

 • BYS Sp. z o.o., Polska

 • MPWiK m.st. Warszawy, Polska

 • Pekao BP S.A., Polska

 • PGNiG S.A., Polska

 • EnCycle Sdn Bhd, Malezja

 • US Ecology, USA

 • Stablex, USA, Kanada

 • URENCO, Wietnam

 • CNGC Enviro-Tech Development Co,. Ltd., Chiny

 • Cenviro SDN BHD, Malezja

 • Victory To Global Recycling Ltd., Singapur

 • DD-PYKES Waste Management Services Sdn. Bhd., Brunei Darussalam

 • Preference Sdn., Bhd., Malezja

 • Shell Brunei

 • General Environmental Conservation Public Company Limited, Tajlandia

 • Biogreen Commerce, Sdn., Bhd., Malezja

 • Lynas Co., Ltd, Australia/Malezja

 • ZJK Ruixin Environmental Protection Engineering Co., Ltd, Chiny