Aktualności

Prestiżowa publikacja

Szanowni Państwo,

W prestiżowym czasopiśmie Energies (140 pkt. ministerialnych) ukazała się publikacja Pana prof. dr hab. inż. Rafała Miłaszewskiego Serdecznie Gratujemy !!!

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej

Szanowni Państwo,

W siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 16 czerwca 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Państwowej Rady Gospodarki Wodnej 5. kadencji na lata 2020-2023 w skład której został powołany Pan prof. dr hab. inż. Rafał Miłaszewski.

UKSW w wymiarze praktycznym

Pracownicy Inżynierii Środowiska WBNS wraz ze studentami II stopnia przygotowali poradnik dotyczący zrównoważonego budownictwa i jednej z najważniejszych jego cech – energooszczędności.

http://pobe.pl/wp-content/uploads/2020/03/12_Poradnik_POBE_WT_2021_jak_spelnic_wymagania.pdf

Wizyta studyjna studentów III roku Inżynierii Środowiska w Instalacji Komunalnej Byś

W dniu 5 marca studenci III roku kierunku Inżynieria Środowiska odbyli wizytę studyjną w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych firmy Byś. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zasadami działania: instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, instalacji do kompostowania odpadów biodegradowalnych, instalacji do odzysku odpadów pobudowlanych, instalacji do produkcji paliwa alternatywnego.

Wizyta studyjna studentów III roku Inżynierii Środowiska w EC Siekierki

W dniach 26 i 28 luty studenci III roku kierunku Inżynieria Środowiska odbyli wizytę studyjną w zakładzie EC Siekierki. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze stosowanymi technologiami i urządzeniami w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz odsiarczania spalin.

Sektorowa Rada do spraw Kompetencji w Sektorze Odzysku Materiałowego Surowców oraz w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji

Szanowni Państwo,
miło nam poinformować, że dr inż. Agnieszka Poniatowska oraz dr inż. Bartłomiej Macherzyński zostali powołani przez Ministra Rozwoju w skład odpowiednio Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Odzysku Materiałowego Surowców oraz Rady do spraw Kompetencji w Sektorze Gospodarki Wodno-Ściekowej i Rekultywacji.

Światowy Dzień Gleby - 5 grudnia 2019 r.

Z tej okazji na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku zorganizowane zostały zajęcia laboratoryjne dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piastowie.
Dziękujemy Pani dr inż. Monice Kisiel za zorganizowanie warsztatów dla uczniów SP nr 2 w Piastowie.
Wykładowcom Pani dr hab. Anicie Kaliszewicz prof. UKSW, Pani dr Justynie Marchewce, Panu dr Piotrowi Ceryngierowi, Pani mgr Ewie Kicińskiej oraz Panu mgr Michałowi Winczkowi za zaangażowanie w przeprowadzenie zajęć.
W szczególności dziękujemy studentom za wsparcie w realizacji zajęć:
Oliwii Gronet
Paulinie Kozłowskiej
Natalii Lis
Weronice Michalak
Kacprowi Irek

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku reprezentantem UKSW na Green Week 2019!

Green Week – największe w Europie przedsięwzięcie poświęcone ochronie środowiska!

Zielony Tydzień UE 2019 z konferencją „Od przepisu prawnego do czystego środowiska wokół mnie” – o tym, co najcenniejsze w przyrodzie, jakie warunki stworzyć, by działalność ludzi współgrała z naturalnym otoczeniem, można było się dowiedzieć podczas pikniku ekologicznego w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego.

Naszą Uczelnię reprezentowali Studenci oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku:

Koło Naukowe Biologii Człowieka

Koło Biologów Terenowych

Koło Naukowe Zielone Wilki

Prodziekani: Dr hab. Małgorzata Wszelaka-Rylik oraz Dr inż. Dominik Wojewódka

Dr inż. Paweł Jelec

Dr inż. Krystian Kurowski

Serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym Studentom za organizację stanowiska i reprezentowanie UKSW i WBNS!

Studenci WBNS na Festiwalu Nauki w LXIII LO w Warszawie

24.05.2019 r. Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku wziął udział w Festiwalu Nauki w LXIII LO w Warszawie.
Reprezentowali nas Studenci z 3 kół naukowych: Koło Biologów Terenowych, Koło Biologii Człowieka oraz Zielone Wilki (Inżynierowie Środowiska).

UKSW WBNS dla gospodarki cyrkulacyjnej

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński oraz Burmistrz Jarocina Pan Adam Pawlicki podpisali list intencyjny dotyczący implementacji zagadnień związanych z wprowadzeniem gospodarki cyrkulacyjnej.

Współpraca pomiędzy UKSW a Gminą Jarocin zainicjowana przez Wydział Biologii i Nauk o Środowisku dotyczy optymalizacji energetycznej oraz działań z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. W szczególności jako priorytetowe zostały określone wspólne prace nad wdrożeniem koncepcji elektrociepłowni wykorzystującej paliwo RDF jako źródła energii. Gmina Jarocin jest jedną z najbardziej innowacyjnych miejsc na mapie Polski. Potwierdzeniem tego była zeszłoroczna nagroda podczas międzynarodowej konferencji Wex Global 2018 w kategorii „Finanse i Partnerstwo” za projekt gospodarki wodno-ściekowej czym Gmina Jarocin wyprzedziła Bank Światowy i Barcelonę.

Założenia gospodarki cyrkulacyjnej określonej jako priorytetowej w UE zostały przyjęte w 7 Ogólnym Programie działań w zakresie środowiska „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety” w perspektywie do roku 2050. W odpowiedzi na to Uniwersytet uruchomił nowy kierunek na II stopniu studiów „Technologie Gospodarki Cyrkulacyjnej”. Część podejmowanych działań będzie realizowanych przez spółkę celową UKSW Tech-Inno-Med oraz Energia Jarocin Sp. z o.o.

W projekcie uczestniczył Prodziekan WBNS dr inż. Dominik Wojewódka.

Sukces konferencji Biopotencjał 2019

W dniach 6-7 czerwca odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Dyplomantów i Studentów Kierunków Przyrodniczych i Przyrodniczo – Technicznych BIOPOTENCJAŁ 2019 organizowana przez WBNS UKSW. W Komitecie Honorowym Konferencji znaleźli się Pan Witold Roman – Dyrektor Pionu Organizacyjnego MPWiK m.st. Warszawy oraz Pan Tomasz Sieradz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. W trakcie Konferencji byli również zaproszeni goście, w tym Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK, MPWiK m.st. Warszawy, Muzeum i Instytut Zoologii PAN oraz Kampinoski Park Narodowy, którzy wygłosili gościnne wykłady. Przez cały czas trwania konferencji do dyspozycji uczestników i gości byli pracownicy firm Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie oraz MPWiK w m. st. Warszawie S.A. z gotowymi ofertami pracy i poradami na temat kariery zawodowej związanej z kierunkiem Inżynierii Środowiska.Dbamy nie tylko o wykształcenie ale i przyszłość zawodową naszych Studentów! 

Statystyki:

W konferencji wzięło udział 69 uczestników, w tym studenci i doktoranci Uczelni:

  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

  • Politechnika Białostocka

  • Politechnika Gdańska

  • Politechnika Warszawska

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

  • Uniwersytet Łódzki

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

  • Uniwersytet Warszawski

   Na konferencję zostało zarejestrowanych wystąpień:

   • 14 komunikatów ustnych

   • 55 posterów

Studenci kierunku IS na wizycie studyjnej w ,,Filtrach" MPWiK

Studenci trzeciego roku Inżynierii Środowiska w ramach ćwiczeń z przedmiotu „Technologie ochrony środowiskana” pod opieką dr inż. Agnieszki Poniatowskiej byli na wizycie studyjnej w stacji uzdatniania wody ,,Filtry” MPWiK w Warszawie. 7 maja 2019

Dni Otwarte Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku

W dniach 6-7.06.2019 r. odbyły się Dni Otwarte Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

Dni otwarte stanowiły idealną okazję aby uczniowie klas licealnych mogli się zapoznać z naszą infrastrukturą badawczą, spotkać pracowników Wydziału oraz studentów. W tych dniach uczniowie uczestniczyli w szeregu ciekawych i praktycznych doświadczeniach laboratoryjnych.

Studenci Inżynierii Środowiska odbyli wizytę studyjną w oczyszczalni ścieków "Czajka"

W ramach zajęć z Technologii ochrony środowiska studenci trzeciego roku Inżynierii Środowiska odbyli wizytę studyjną w oczyszczalni ścieków „Czajka”w Warszawie pod opieką dr inż. Agnieszki Poniatowskiej.

PRAKTYCZNY WYMIAR NAUKI!