STRONA W BUDOWIE

Laboratoria

W ramach prowadzonych przez nas prac badawczych oraz dydaktyki dysponujemy jednym z najnowocześniejszych zapleczy laboratoryjnych w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW

Wybrany sprzęt laboratoryjny

Zestaw do analizy termicznej

Spektrometr AAS

Homogenizator X 1000 D

Spektrofotometr DR6000 UV-VIS z technologią RFID

Spektrofotometr Nanocolor UV/VIS II

Mineralizator mikrofalowy MARS

Floktester Jar Test JLT 6 firmy VELP

Wytrząsarka laboratoryjna WL-2000

Pompa perystaltyczna model BT100SV2

Suszarka Laboratoryjna SLN 53 SIMPLE

Zestaw pomiarowy BZT OxiTop

Szafy sterowane termostatycznie, do OxiTop

NANOCOLOR® TIC-Ex - urządzenie do eliminacji węgla nieorganicznego

DP-28 BIO Przenośny analizator biogazu

System BAKER spe 12G

Termostat NANOCOLOR VARIO Compact 2

Boks termostatyczny TB-50A

Decybelomierze

Kamera termowizyjna VarioCAM HD 675 inspect

Pirometr Fluke 568

Stacja meteorologiczna Vantage

Cieplarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza

Wirówka szybkoobrotowa z chłodzeniem

Łaźnia wodna LWM 8

Kamera termowizyjna T620

Blower Door test szczelności

Urządzenie do pomiaru szczelności instalacji wentylacji model EU351

Balometr 8380

Lokalizator przecieków model FlowFinder Mk.2

Kamera termowizyjna FLIR E6

Ciepłomierz ultradźwiękowy

Wytwornica dymu model TINY CX

Kamera termowizyjna FLIR C2

Przenośny system pomiarowy do wizualizacji pomiarów przepływu powietrza i temperatury promieniowania

Licznik cząstek

Stanowisko do badań modułu rewersyjnej pompy ciepła

Sonda VOC

Zestaw pomiarowy jakości powietrza i przepływu

Stanowisko do badań instalacji hybrydowej z funkcją magazynowania energii

Stanowisko do badań generatorów wiatrowych

Stanowisko do badań zagadnień związanych z magazynowaniem energii

Miernik nasłonecznienia SUN2 Benning

Stanowisko do badań kolektora słonecznego