Nowoczesna nauka, Najlepsza praktyka, Technologie dla środowiska

Opierając się na nauce, inżynierii i doświadczeniu staramy się zrozumieć środowisko, kreatywnie wpływając na jego czynną ochronę.

BADANIA I INNOWACJE 

EKSPERTYZY TECHNOLOGICZNE

Pracownicy Inżynierii Środowiska UKSW specjalizują się w ekspertyzach technologicznych i analizach środowiskowych oraz dydaktyce na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku (WBNS). WBNS skupia specjalistów z zakresu inżynierii środowiska, którzy realizują innowacyjne projekty badawczo-wdrożeniowe z otoczeniem biznesowym. Na wydziale prowadzony jest także jedyny kierunek studiów o profilu praktycznym w Warszawie w zakresie Inżynierii Środowiska.

Cechuje nas skuteczność, otwartość i szybkość działania. Naszym dorobkiem nie są wyłącznie publikacje naukowe tylko wysoka jakość oraz efektywność wdrożonych pomysłów.

 

 

 

Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 24, pok. 310, III piętro

Dziekanat

ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 23, pok. 409, IV piętro