Kontakt

 

 

Centrum Badawczo-Dydaktyczne Biotechnologii Środowiska i Biogospodarki
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 24, pok. 310, III piętro

Dziekanat
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
budynek 23, pok. 409, IV piętro

mgr Sylwia Chacińska-Boruta 

specjalista ds. administracyjnych 

sprawy związane z tokiem studiów na kierunku Inżynieria Środowiska 

Zadzwoń
+48 22 380 96 86,
+48 22 380 96 87

Napisz
wbns@uksw.edu.pl