dr inż. Monika Kisiel

Wykształcenie

dr inż. 

2011, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, dyscyplina: agronomia, specjalność gleboznawstwo. Tytuł pracy: Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich

mgr inż. 

2004, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii

Pełnione funkcje na UKSW

Członek Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku
Członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Członek Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia
Członek Zespołu ds. Promocji Wydziału

Sylwetka naukowa

Zainteresowania badawcze obejmują środowisko glebowe, w szczególności przemiany związków żelaza oraz wpływ czynników geogenicznych i procesów pedogenicznych na właściwości gleb. Interesuje się także zagadnieniami związanymi z zanieczyszczeniem oraz rekultywacją gleb. Członek Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego (PTG), Międzynarodowej Unii Gleboznawczej (IUSS) oraz Komisji Mineralogii i Mikromorfologii Gleb PTG.

Projekty /ekspertyzy

Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich (nr N310084236)

Wybrane publikacje

Kisiel M., Poniatowska A., Kaliszewicz A. 2022: Microplastics in the soil environment – classification and sources in relation to research conducted in Poland. Studia Ecologiae et Bioethicae (w recenzji)

Kruszewski Ł., Kisiel M., Cegiełka M., 2021: Soil development in the coal fire environment: a case of Upper Silesian waste heaps. Geological Quarterly. DOI: http://dx.doi.org/10.7306/gq.1592

Poniatowska A., Kisiel M., Panasiuk D. 2021: Municipal waste management in Poland compared to other European Union countries. Studia Ecologiae et Bioethicae. DOI http://doi.org/10.21697/seb.2021.19.4.07

Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D., Macherzyński B., Kisiel M., 2019: Thermal decomposition of asbestos fiber from asbestos cement wastes. Rocznik Ochrona Środowiska, Volume 21: 855-867. ISSN 1506-218X

Zagórski Z., Kisiel M., 2018: Forms of iron in the parent rock of soils developed from Lower Triassic (Buntsandstein) deposits in the NE part of the Holy Cross Mountains (Poland). Soil Science Annual vol.69 no. 4/2018: 259-271. DOI: http://doi.org/10.2478/ssa-2018-0027

Zagórski Z., Kisiel M., Kuśmierz A., 2015: Selected properties and systematic position of soils developed from red sandstones and clays of the Lower Triassic Buntsandstein in the NW part of the Holy Cross Mountains (Poland). Soil Science Annual 66(3): 139-153. DOI:http://doi.org/10.1515/ssa-2015-0030

Zagórski Z., Kisiel M., 2014: Soils developed from red clays of the Lower Triassic in the north-western part of the Świętokrzyskie Mountains, w: M. Świtoniak, P. Charzyński (red.), Soil sequences atlas, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 141-153.

Kuśmierz A., Kisiel M. 2014: Analiza stanu gleb w raportach o oddziaływaniu na środowisko wybranych obiektów gospodarki odpadami. Soil Science Annual 65(4): 161-169. DOI:10.1515/ssa-2015-0010

Zagórski Z., Kisiel M., 2010: Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Soil Science Annual 61(1): 77-87.

Doniesienia konferencyjne:

Kisiel M., Poniatowska A., Andrzejewska-Górecka D. 2022: Microplastics in soil environment – poster. V Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Kisiel M., Poniatowska A., Zagórski Z. 2020: The role of soils in a circular economy – poster.
IV Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Michalak W. Kisiel M. 2020: The specificity of soils located in the park in Podzamcze – poster.
IV Międzynarodowa Konferencja „Inżynieria i Kształtowanie Środowiska”. Zielona Góra.

Zagórski Z., Kisiel M. 2019: Geogeniczne i pedogeniczne uwarunkowania specyficznych właściwości gleb wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu (Buntsandstein) w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, SE Polska – poster. 30 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Gleba źródłem życia. Lublin.

Zagórski Z., Kisiel M. 2019: Wpływ genezy substratu glebowego na właściwości chemiczne gleb uprawnych wytworzonych z osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich w aspekcie ich degradacji – poster. Konferencja naukowa pt.: „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”. Skierniewice. 

Kisiel M., Zagórski Z., 2018: Pedogeniczne i geochemiczne uwarunkowania występowania wybranych pierwiastków w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich – poster. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Obieg pierwiastków w przyrodzie: bioakumulacja-toksyczność-przeciwdziałanie”. Warszawa.

Kuśmierz A., Kisiel M. 2015: Prognozowanie wpływu na gleby obiektów gospodarki odpadami w raportach o oddziaływaniu na środowisko – referat. Ogólnopolskie warsztaty Krajowej Platformy Glebowej „Instrumenty i metody przeciwdziałania degradacji gleb użytkowanych rolniczo”. Puławy.

Kisiel M., Zagórski Z. 2015: Litogeniczne i pedogeniczne formy żelaza w glebach wytworzonych z czerwonych osadów dolnego triasu w północno-zachodniej części Gór Świętokrzyskich – referat. 29 Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego: Zasoby glebowe a zrównoważony rozwój. Wrocław.

Kisiel M., Zagórski Z. 2010: Przebieg procesów glejowych na podstawie zróżnicowanych form żelaza w glebach wytworzonych na czerwonych osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich – poster. Ogólnopolska konferencja naukowa: Gleby górskie – geneza, właściwości, zagrożenia. Karpacz.

Kisiel M., Zagórski Z. 2009: Wykorzystanie metod XRD, XRF oraz SEM-EDS do identyfikacji form żelaza w skałach i glebach – poster. Konferencja naukowa: Agrofizyka w badaniach środowiska przyrodniczego. Lublin.

Kisiel M., Zagórski Z. 2008: Lepidokrokit jako mineralogiczny wskaźnik procesów glejowych w glebach wytworzonych na osadach dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich – poster. Ogólnopolska konferencja naukowa: Związki próchniczne i minerały ilaste w ekosystemach i ochronie środowiska. Wrocław.

Kisiel M., Zagórski Z. 2007: Formy żelaza w skałach macierzystych gleb wytworzonych z osadów górnego piaskowca pstrego (ret) w Górach Świętokrzyskich – poster. Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Gleba w czasie i przestrzeni. Warszawa.