dr inż. Krystian Kurowski

Wykształcenie

dr inż.

2007, Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego do suszenia wybranych płodów rolnych

mgr inż.

Techniczne studia magisterskie na Politechnice Łódzkiej, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, specjalizacja Inżynieria Środowiska 2001. 

Sylwetka naukowa

Absolwent wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska, studiów z zakresu technologii energetycznych w mikroskali na Uniwersytecie w Stuttgarcie, a także Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Przywództwo i Komunikacja Społeczna oraz Audyting i Certyfikacja Energetyczna. Autor rozprawy doktorskiej z zakresu praktycznego wykorzystania energii słonecznej w suszarnictwie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi podczas stypendium naukowego finansowanego przez Deutche Bundeststiftung Umwelt, w instytutach badawczych zajmujących się technologiami OZE, jako audytor energetyczny oraz technolog OZE.

Wybrane publikacje

Najciekawsze publikacje: 

Ł. Adrian, Sz. Szufa, P. Piersa, P. Kuryło, F. Mikołajczyk, K. Kurowski, S. Pochwała, A. Obraniak, J. Stelmach, G. Wielgosiński, J. Czerwińska, P. Kubiak; Analysis and Evaluation of Heat Pipe Efficiency to Reduce Low Emission with the Use of Working Agents R134A, R404A and R407C, R410A, Energies 14/2021.

Kurowski, Wpływ szczelności na energooszczędność, Rynek Instalacyjny, czerwiec 2020

Kurowski K., Kondraciuk M., Jak spełnić wymagania, jakim powinny odpowiadać budynki od 2021 roku? Ogrzewanie i wentylacja w warunkach technicznych, POBE 2020.

Kurowski, Gruntowe wymienniki ciepła jako wspomaganie wentylacji mechanicznej, Rynek Instalacyjny, wrzesień 2018